24.05.2009

DA familiei autentice!


COMUNICAT DE PRESĂ
Bucuresti, 18 mai 2009
MARSUL PENTRU FAMILIE.
PĂSTRAłI VALORILE TRADIłIONALE! NU NE UCIDEłI VIITORUL!
Mai multe organizaŃii nonguvernamentale, între care FederaŃia Pro-Vita, AlianŃa Familiilor din
România si Forul Ortodox Român organizează vineri 22 mai, ora 17, în PiaŃa George Enescu
(lângă Ateneul Român) un Mars pentru Familie. Scopul acestuia este de a afirma valorile
tradiŃionale ale familiei, de a trage un semnal de alarmă referitor la presiunile tot mai puternice la
care sunt supuse familiile si copiii lor, de a spune NU libertinajului, încurajării avorturilor si
propagandei homosexualităŃii.
Pentru noi, oamenii, familia si copiii sunt dintotdeauna elemente esenŃiale ale vieŃii sociale. Ele
conferă stabilitate socială, un sistem de raportare în care ne-am găsit mereu echilibrul si singura
posibilitate de a ne continua existenŃa ca fiinŃe omenesti.
În ultimii ani însă, sub pretextul unor „valori alternative”, suntem asaltaŃi de tendinŃele sinucigase
ale speciei.
Nu ne recunoastem în ele, nu ne regăsim în ele, sunt străine de spiritul românesc, sunt împotriva
firii si militează pentru dispariŃia omenirii. Propaganda împotriva vieŃii duce la pervertirea
deprinderilor, la disoluŃia reperelor noastre, la anarhie si beznă. Mineriadele avorturilor, ale
homosexualilor si ale libertinajului nu plantează panseluŃe în viaŃa noastră!
VeniŃi, aveŃi curaj, militaŃi pentru viaŃă.
E timpul să proclamăm împreună firescul, normalitatea, viaŃa. E marsul împotriva morŃii. E marsul
pentru familie. E marsul pentru copii. E marsul pentru nepoŃi si strănepoŃi. Pentru ca ei să apuce să
mai existe...
Nu lăsa lumea să se termine odată cu tine!
Vă invităm să participaŃi la un eveniment pentru afirmarea valorilor în care credem, care ne-au făcut
posibili până aici si de aici încolo: familia formată din bărbat si femeie, familia în firescul ei,
familia zămislitoare de copii, dreptul la viaŃă al fiecărui copil, din prima clipa a concepŃiei.
Pentru că suntem prea mulŃi cei care stăm deoparte, pentru că propaganda morŃii e din ce în ce mai
puternică, vă invităm vineri, 22 mai, ora 17:00, în faŃa Ateneului Român, din PiaŃa George Enescu
să spunem DA vieŃii, împreună!
Împreună la „Marsul pentru familie”.
Organizatori:
FederaŃia OrganizaŃiilor Ortodoxe Provita din România reuneste asociaŃiile care promovează
valorile familiei si dreptul la viaŃă de la concepŃie până la moartea naturală, conform cu învăŃăturile
de credinŃă ortodoxe.
AlianŃa Familiilor din România este o asociaŃie civică dedicată promovării valorilor vieŃii si
familiei conform cu tradiŃiile social-culturale si religioase ale poporului român.
Forul Ortodox Român (F.O.R.), o structură federativă fără personalitate juridică, fondată la 29
noiembrie 2008, prin consensul reprezentanŃilor a 60 de organizaŃii civice cu caracter cultural si
social, care au participat la ConferinŃa AsociaŃiilor Laicatului Ortodox Român.
F.O.R. este coordonat de liderii organizaŃiilor: FundaŃia „SfinŃii Martiri Brâncoveni”, AsociaŃia Pro
Vita – Bucuresti, A.R.T.R.I., AsociaŃia „Christiana” si AsociaŃia „Rost”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu