21.06.2009

Georgios N. Konstantinou


S-a născut la 1961, în Galata, Mesolongios. Este absolvent al Academiei Pedagogice (1982) şi al Facultăţii Ştiinţifice de Educaţie fizică şi Atletism (1987). Activează ca învăţător în cadrul sistemului de educaţie din anul 1989. În 1982, devine absolvent al Conservatorului Athinaion, cu calificativul maxim din partea profesorului Athanasie Papazari.
Din 1981, este membru al Corului Bizantin Grec, condus de Lykourgos Angelopoulos, arhonte protopsalt al Sfintei Arhiepiscopii de Constantinopol, în cadrul căruia a luat parte la peste o mie de manifestări liturgice, concerte, emisiuni radiofonice, imprimări în Grecia şi în alte 31 de ţări ale Europei, ale Statelor unite ale Americii, ale Africii şi ale Asiei. În calitate de membru al Corului Bizantin Grec, participă la programul de cercetări asupra tradiţiei muzicale bisericeşti, analizate prin prisma teoretică şi practică.
Participă, de asemenea, la proiecte de interpretare a partiturilor muzicale ale primilor exegeţi, analizate prin tradiţia orală (înregistrări concerte), precum şi la proiecte de valorificare ale rezultatelor cercetărilor cu privire la metodele de predare ale muzicii bizantine. Din 1989, colaborează cu Radioul Bisercii Ortodoxe din Grecia, precum şi al Bisericii din Peiraios, cu emisiunile Tradiţia muzicală a Bisericii noastre şi Muzica psaltică – artă şi ştiinţă.
În calitate de Protopsalt, a activat în biserica "Izvorul Tămăduirii " din Peiraias, în biserica "Sfântul Dionisie" şi "Întâmpinarea Domnului" şi în biserica "Adormirea Maicii Domnului" (N. Irakleio). Giorgos Konstantinou a fost, de asemenea, bursier al Programului de trei ani de Studii Postuniversitare "Alexandros Onasis", cu tema Maistorul bizantin Ioan Cucuzel şi sub îndrumarea profesorului Lycourgos Angelopoulos,
În calitate de profesor de muzică bizantină, a predat la Şcoala de muizică "Izvorul Tămăduirii" şi la Şcoala de Muzică a Mitropoliei Fthiotidos. Şi-a îndreptat atenţia în mod deosebit către înfiinţarea de coruri de elevi cu care a participat la diferite festivaluri de muzică bizantină din Grecia şi de peste hotare.
Georgios Konstantinou este cel care a înfiinţat Catedra de Studii pentru absolvenţii de conservator, în domeniul muzicii bizantine, în cadrul Conservatorului de Stat din Atena (încă din 2002) şi în cadrul Şcolii de muzică Katerini (încă din 2007). Aici, se studiază discipline precum Muzica psaltică (cursuri teoretice de nivel ridicat), Arta dirijării corului bizantin, Semiografia muzicii psaltice, Paleografie muzicală, Antichitate şi Bizanţ, Paleografia manuscriselor muzicale, Glasuri şi macamuri. A participat la simpozioane internaţionale de muzicologie, atât în Grecia, cât şi peste hotare, cu teme privind metodica predării muzicii şi muzica psaltică privită ca artă şi ştiinţă.
În 1997, editează primul volum din seria lucrărilor cu titlu Teoria şi practica muzicii bisericeşti, volum ce se bazează pe materialul propus de programa analitică a Conservatoarelor şi Şcolilor de muzică bizantină, din Grecia, pentru primul an de studii, încercându-se prin aceasta o abordare generală a teoriei şi practicii acestui gen de muzică, conturându-se o imagine cât mai cuprinzătoare.
Din 2005 i s-a încredinţat de către Societatea "Apostoliki Diakonia" studierea lucrărilor muzicale ale renumitului Konstantinos Pringos, Arhonte Protopsalt al marii Biserici a Lui Hristos, din Constantinopol. În cadrul acestui proiect, s-au editat Anastasimatarul (2005), Sfânta şi Marea Săptămână a Patimilor(2006), Florilegiu muzical, volumul I (2007) şi volumul II (2008), însoţite de înregistrări audio deosebit de rare cu Konstantinos Pringos.
În mai 2007, Georgios Konstantinou publică ediţia critică la Marele Teoreticon al muzicii, de Hrisant. Această lucrare are o importanţă covârşitoare cu privire la metodica predării muzicii psaltice ca ştiinţă şi deschide, totodată, noi orizonturi pentru analizele şi comparaţiile întocmite nu doar la nivel teoretic, ci şi la nivelul partiturilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu