08.06.2009

SINAXA CLERICILOR ŞI MONAHILOR ORTODOCŞI

Către Stareţii Sfintelor Mănăstiri din Sfântul Munte Athos s-a trimis următoarea scrisoare:
Prea Cuvioase Părinte Stareţ, Hristos a înviat!
Fie ca Biruitorul lumii şi Domnul cel Înviat să Vă dăruiască Sfinţiei Voastre şi obştii Sfinţiei Voastre pacea Sa şi deosebita Sa îndrăzneală (curaj) în necazurile (despre care a zis că) „în lume" („le veţi avea") după cuvântul „îndrăzniţi, Eu am biruit lumea" (Ioan 16: 33).
O astfel de îndrăzneală duhovnicească având şi noi, dorim să Vă avem împreună-părtaşi ai neliniştii noastre pentru zilnicul şi irezistibilul progres al Ecumenismului cu rugăciuni în comun, declaraţii şi manifestaţii, care falsifică „credinţa ceea ce o dată s-a dat sfinţilor" (Iuda 1: 3) şi denaturează cugetul ortodox bisericesc al poporului lui Dumnezeu.
Această nelinişte, împărtăşită de mulţi clerici şi monahi ortodocşi, purtaţi de simţământul responsabilităţii pentru mântuirea turmei lor, pentru adevărul propovăduirii bisericeşti, dar şi de răspunsul de apărare, pe care îl vor da ei înşişi înaintea Înfricoşătorului Scaun de Judecată al lui Hristos, o exprimăm în sinaxe atipice cu tematică şi informare pastorală, la care participăm din când în când.
Unul din roadele unor astfel de sinaxe este şi textul alăturat „Mărturisire de Credinţă împotriva Ecumenismului", pe care Vă rugăm să-l parcurgeţi frăţeşte, scriindu-ne, dacă este posibil, şi părerea Sfinţiei Voastre. „Mărturisirea de credinţă" în discuţie, împreună cu numele semnatarilor, va fi publicată curând în Presa bisericească şi pe Internet.
Dacă doriţi să o semnaţi, Vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă aceasta printr-o scrisoare sau printr-o însemnare manuscrisă a Sfinţiei Voastre la numerele de fax 23770-23733 sau 2310-276590.Cu mult respect şi cu fraternitate din partea sinaxei clericilor şi monahilor în Hristos cel Înviat, Domnul nostru,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu