08.06.2009

Teologia Empirică

Empirică - Teologie Filosofică - Noua Teologie
După Marele Luminător al Bisericii, Sfântul Grigorie Palama, există trei feluri de teologie:
a) Cea sigură şi tainică a teologilor văzători de Dumnezeu, care vorbesc din experienţa şi comuniunea personală cu Dumnezeul cel Viu.
b) Teologia filosofică a celor ce nu au experienţa personală a vederii lui Dumnezeu, dar primind cu smerenie experienţele şi vederile dumnezeieşti ale Sfinţilor şi teologhisesc conform acestora. Această teologie foloseşte metoda apodictică, adică aceea care dovedeşte poziţiile teologice cu silogisme în baza Revelaţiei şi a experienţelor scrise ale Sfinţilor, şi
c) Teologia nouă a teologilor curajoşi, care resping experienţele Sfinţilor şi teologhisesc dialectic conform principiilor lor filosofice. Un reprezentant al filosofiei dialectice în vremea Sfântului Palama a fost monahul apusean Varlaam.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu