20.07.2009

"ALE TALE DINTRU ALE TALE..."


"ALE TALE DINTRU ALE TALE..."DIN PRIETENII TĂI NE FACI PRIETENI NOUĂ ÎŢI MULŢUMIM, DOAMNE, CĂ ŞI AZI NE DĂRUIEŞTI DIN "PRIETENII" TĂI!

Cu bucurie am aflat zilele acestea de proslăvirea mai multor bineplăcuţi ai lui Dumnezeu care s-au nevoit în pământul Rusiei Mici Şi ca să fiu măcar pe calea aceasta înmulţitor de bucurie, mă grăbesc să aduc tuturor fraţilor mei în Hristos o "Bună-Vestire" îmbucurătoare. Domnul cel în Treime închinat - Izvorul bucurie noastre vremelnice şi veşnice, ne-a dăruit cu iubire negrăită şi bucurie neprefăcută încă doi din prietenii Săi.Aceşti sfinţi, pentru că "prietenii lui Dumnezeu" sunt sfinţii, oricum erau în faţa Domnului şi până la proslăvirea lor oficială, până în momentul trecerii lor în calendar. Ce este de mirare este că noi deşi nu-i cunoşteam, ei s-au purtat cu noi - în anonimatul smereniei evanghelice - ca nişte adevăraţi prieteni, au mijlocit şi s-au rugat pentru noi zi şi noapte, solindu-ne tot binele din lumea aceasta şi a-tot-binele cel mai presus de lume, cel veşnic, ceresc şi nestricăcios. Acum - la proslăvire - Domnul ni-i descoperă pe binefăcătorii noştri, pe cei ce ne erau prieteni ascunşi, pe cei ce ne făceau bine în ascuns, iar acum ne face şi cunoştinţă cu ei şi ne spune să avem încredere în ei, pentru că sunt vrednici de încredere: "Ei sunt prietenii Mei - zice Domnul, şi ei şi-au oferit de mult timp prietenia lor vouă. Au făcut aceasta şi au arătat aceasta înaintea Mea, acoperind această faptă bună a lor cu veşmântul Meu - smerenia. Voi însă, nici măcar n-aţi băgat de seamă... E rândul vostru acum: la măsura fiecăruia din voi, oferiţi-le prietenia şi nu veţi regreta! Cine îi primeşte pe ei - prietenii Mei, pe Mine Mă primeşte, iar cine se leapădă de ei, se leapădă de Mine!" Primul prieten ceresc recent proslăvit este Binecredinciosul Cneaz Mucenic Ioan de Putivl, făcătorul de minuni. Luna aceasta, pe 27 iunie/10 iulie, Prea Fericitul Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a vizitat oraşul Putivl (regiunea Sumî), unde - în biserica Schimbării la Faţă a Mântuitorului, a slujit Dumnezeiasca Liturghie. Împreună cu Prea Fericirea Sa au slujit arhiepiscopii Ambrozie de Cernigov şi Novogorod-Siverski şi Luca de Konotop şi Gluhov, episcopul Ilarie de Makariev şi secretarul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene, episcopul Alexandru de Pereiaslav-Hmelniţki, precum şi clerul din eparhie. După Liturghie a avut loc ceremonia de trecere în rândul sfinţilor a Binecredinciosului Cneaz Mucenic Ioan de Putivl, făcătorul de minuni. După aceasta, episcopul Ilarie a dat citire hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 25 martie a.c. (revista nr. 06), referitoare la introducerea mucenicului Ioan de Putivl în rândul sfinţilor Bisericii noastre, iar arhiepiscopul Luca de Konotop şi Gluhov a prezentat clerului şi credincioşilor viaţa sfântului. În mijlocul bisericii a fost scosă icoana sfântului nou-proslăvit cu care Întâistătătorul a binecuvântat pe cei de faţă. La sfârşit, Mitropolitul Vladimir a mulţumit credincioşilor pentru rugăciunile comune înălţate Domnului în acestă zi şi i-a felicitat cu ocazia sărbătorii proslăvirii în rândul mucenicilor a Sfântului Ioan de Putivl: "Fie ca Dumnezeu să audă rugăciunile noastre şi să dăruiască fiecăruia viaţa veşnică. Fie ca Domnul să ne dăruiască tuturor pace şi linişte pentru rugăciunile Sfântului Ioan din Putivl" - a spus Arhipăstorul. În amintirea evenimentului, Întâistătătorul eparhiei Konotop, arhiepiscopul Luca, a dăruit Părintelui Mitropolit o icoană cu sfântul proslăvit. După slujbă Întâistătătorul a vizitat Mănăstirea de maici Naşterea Maicii Domnului din Molcianski (Putivl), unde a fost întâmpinat de stareţa locaşului, egumena Teodosia (Zapolskaia), cu monahiile şi credincioşii. Aici, Părintele Mitropolit s-a închinat, rugându-se înaintea sfintei icoane făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu "Molcianski" (din Putivl) şi i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi. Din păcate, nu s-au păstrat prea multe date despre Sfântul Ioan din Putivl. Se ştie că Dreptcredinciosul Ioan de Putivl a fost nepotul Sfântului Mihail de Cernigov. În aşa-numita "Cartea pomenirii de la Lubech" (secolele XIII-XIV) este pomenit numele "cneazului Iona de Putivl, purtătorul de chinuri şi făcătorul de minuni, ucis de tătari pentru credinţa creştină". A avut o moarte mucenicească şi a fost proslăvit prin minunile de după moarte.
Al doilea prieten ceresc proslăvit de curând este Fericita Domnica din Herson.
Pe 15 iulie, Prea Fericitul Vladimir, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a făcut o vizită canonică în Episcopia de Herson, săvârşind Sfânta Liturghie în Catedrala Sfântului Duh din Herson. La porţile principale ale Catedralei, clerul episcopal, reprezentanţii autorităţilor locale şi numeroşi oaspeţi şi credincioşi l-au primit solemn pe Arhipăstor, care ajunsese în Herson cu puţin înainte. La invitaţia întâistătătorului eparhiei, a arhiepiscopului Ioan de Herson şi Tavri, de a împărtăşi bucuria acestei zile de sărbătoare la Herson, au venit şi alţi arhierei ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene. În aceeaşi zi a avut loc şi slujba de proslăvire pe plan local a Fericitei Domnica Ivanivna Likvinenko (+10.06.1967) care a fost trecută în ceata sfinţilor din Eparhia de Herson. După citirea Evangheliei, Mitropolitul Vladimir i-a salutat pe toţi cei prezenţi la acest eveniment deosebit din viaţa Episcopiei de Herson şi a vorbit despre însemnătatea cinstirii sfinţilor cuvioşi şi despre nevoia permanentă de a le urma exemplul în viaţa noastră, pentru a ne apropia de Dumnezeu şi pentru a ne învrednici de viaţa veşnică, urmându-le lor. A zis Domnul: "Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc". Îţi mulţumim, Doamne, pentru mântuitoarele Tale porunci şi pentru darul atât de minunat al prieteniei sfinţilor Tăi! Prin solirile şi rugăciunile lor împrieteneşte-ne încă din lumea aceasta cu Cerul întreg şi fă cu noi după cuvântul Părintelui Paisie: "Ori toţi în rai, ori niciunul în iad!"
Leontie monahul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu