17.07.2009

În Mănăstirea Peşterilor Sofronievo-Molcenski a avut loc proslăvirea a patru sfinţi locali

În Mănăstirea Peşterilor Sofronievo-Molcenski a avut loc proslăvirea a patru sfinţi locali

Bucurie mare se face în ceruri pentru un păcătos care se pocăieşte şi bucurie mare se face pe pământ când oameni care au bineplăcut lui Dumnezeu prin dreapta credinţă şi sfinţenia vieţii sunt proslăviţi ca sfinţi. Motiv de bucurie, pentru că proslăvirea sfinţilor înseamnă pentru noi Vestea-cea-Bună sau Evanghelia îmbogăţirii cerului şi a împlinirii cetei îngerilor căzuţi din cauza trufiei. Ei sunt noi mijlocitori şi rugători făcători de minuni, o mare lumină şi o mare binecuvântare, icoane ale vieţii în Hristos, pilde vrednice de urmat ale realizării asemănării cu Dumnezeu încă de aici de pe pământ prin dreaptă credinţă, Sfintele Taine şi sfintele fapte bune. Sfinţii ne învaţă din Biserica Triumfătoare din ceruri cum să ne luptăm cu întreitul rău care ne asaltează din partea trupului, lumii şi diavolului şi cum să biruim aici jos în Biserica Luptătoare. De fapt, Mielul cel înjunghiat biruieşte în noi. De noi depinde dacă dorim să-L lăsăm pe Cel răstignit şi înviat să biruiască în noi, pe El, Frumuseţea cea sfinţitoare şi îndumnezeitoare care eliberează şi transfigurează lumea care i se dăruieşte. Bucuria unei Biserici Locale pentru o proslăvire este bucuria Bisericii Universale pentru că sfinţii nu aparţin în exclusivitate vreunui neam, gen, rasă, culoare, istorii, culturi sau altor categorii omeneşti. Fără excepţie însă, sfinţii se disting prin dreaptă-slăvire (Ortodoxie) şi dreaptă-făptuire (Ortopraxie). Ei sunt moştenirea comună a Ortodoxiei universale şi poate şi cu prilejul acesta ar trebui să medităm mai mult asupra unui mare adevăr, de foarte multe ori ignorat şi nebăgat în seamă, asupra tainei unităţii noastre în Trupul tainic al Domnului: Prin venele tuturor celor botezaţi curge acelaşi Sânge, un Sânge de viţă nobilă, un Sânge împărătesc, un Sânge care ne înrudeşte cu Cerul şi cu pământul, Sângele Euharistic al Mielului lui Dumnezeu celui înjunghiat pentru noi şi pentru a noastră răscumpărare şi mântuire din orice robie. Pe 29 iunie anul acesta la Mănăstirea de călugări a Peşterilor Sofronievo-Molcenski, mănăstire închinată Naşterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (satul Nova Sloboda, raionul Putivlsk, regiunea Sumka, Ucraina), după slujirea Dumnezeieştii Liturghii, condusă de Prea Fericitul Vladimir, Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine, a fost săvârşită slujba de proslăvire a patru bineplăcuţi lui Dumnezeu, care, în urmă cu trei secole, s-au nevoit în acest sfânt locaş. Conform Patriarhia.ru, împreună cu Preafericirea Sa au slujit: arhiepiscopul Luca de Konotops şi Gluhov, episcopii Irineu de Nejin şi Priluks, Ilarie de Makarov, Evloghie de Sumî şi Ahtâr, Alexandr de Pereiaslav-Hmelniţki, precum şi clerul din eparhia Konotop. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene prin hotărârea din 14 aprilie 2009 (revista nr. 25) a binecuvântat proslăvirea locală şi cinstirea a patru noi sfinţi:
1. Arhimandritul Teodosie (Maslov),2. Ieromonahul Serapion,3. Monahul Sofronie (Batovrin), toţi în ceata preacuvioşilor,4. iar fratele (de mănăstire) Serghie Tihonov în ceata sfinţilor nebuni pentru Hristos.
După săvârşirea ultimei panihide pentru asceţii proslăviţi au fost citite hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene şi vieţile sfinţilor proslăviţi. După aceea s-a cântat troparul, condacul şi megalinaria nou-proslăviţilor sfinţi, iar din altar a fost scoasă spre închinare icoana Soborului Preacuvioşilor Părinţi din Molcenski. Spre sfârşitul slujbei, mitropolitul Vladimir a adresat credincioşilor un cuvânt de învăţătură şi i-a felicitat pe toţi cu ocazia sărbătoririi deosebite prilejuite de proslăvirea sfinţilor din Molcenski. Să-i lăudăm şi noi pe Nou-proslăviţii Cuvioşi din Molcenski, să cultivăm credinţa, nădejdea, dragostea, evlavia şi sfintele lor nevoinţe şi să le psalmodiem, nădăjduind ca astfel să ne facem şi noi părtaşi binecuvântării, rugăciunilor şi ocrotirii lor cereşti:
Bucură-te, o, Teodosie, păstor priveghelnic pentru turma fiilor tăi, căutând din ceruri şi împletind solire pentru cei ce te roagă să îi blagosloveşti.
Bucură-te Sfinte Serapion, bunule părinte, care bine te-ai nevoit, aducând ca jertfă nesângeroasa slujbă; proscomideşte-n-ceruri pentru noi fiii tăi.
„Bucură-te, Sfinte Sofronie, şi te veseleşte!", îţi grăieşte Domnul Hristos. „Bine, slugă bună, sfântă şi credincioasă, intră în bucuria Domnului Dumnezeu!".
Trecând drept nebun pentru Iisus, Serghie mărite, arătatu-te-ai înţelept, şi acum te bucuri cu cele cinci fecioare, ce untdelemn avut-au în candelele lor.

Pe Părinţii care s-au nevoit în Lavra Molcenski azi cu toţii să-i lăudăm şi să ne rugăm lor ca să ne mijlocească iertare de păcate, pace şi har ceresc.
Monahul Leontie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu