22.09.2009

Mitropolitul Cosma de Etolia semnează împotriva ecumenismului!

MITROPOLITUL COSMA DE ETOLIA ŞI AKARNANIA:
SCRISOARE CU SEMNAREA„MĂRTURISIRII DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI"
Sursă: „Theodromia", aprilie-iunie 2009, pag. 206-207
SFÂNTA MITROPOLIEDE ETOLIA ŞI AKARNANIA
În I.P. Mesolonghios, 18 iunie 2009
Iubiţi părinţi şi fraţi, bucuraţi-vă în Domnul!
Cu tot sufletul, şi inima, şi cugetul, şi buzele, mărturisesc şi semnez „Mărturisirea de credinţă împotriva ecumenismului".Este un text plin de credinţă în nemuritoarea noastră Ortodoxie.Este secure împotriva eresurilor şi a ereticilor şi desigur împotriva pan-ereziei secolului - ecumenismul. Noi, care prin harul lui Dumnezeu suntem episcopi, am dat un înfricoşător jurământ în timpul hirotoniei înaintea Preasfântului Jertfelnic şi a Sfintei Evanghelii. Am făgăduit să nu ponegrim comoara neprihănitei Credinţe, pe care ne-au predat-o nouă Sfinţii şi de-Dumnezeu-purtătorii Părinţi, cărora noi nu suntem vrednici să le dezlegăm cureaua încălţămintelor. Aşadar avem datoria să învăţăm drept întru mărturisirea credinţei gata de orice sacrificiu. Nu, nu vom trăda cele sfinte şi cele cuvioase ale Sfintei noastre Ortodoxii, pentru o falsă politeţe şi agapologhie[1] a ecumeniştilor. Vom rămâne prin harul Dumnezeului nostru Treimic „statornici şi neclintiţi" (Coloseni 1:23) în credinţă, în cuget şi în practica Sfinţilor Părinţi, precum de pildă a Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Marcu Evghenicul, Sfântul Fotie şi alţi Sfinţi Părinţi ai Bisericii noastre celei Una, Sfântă, Universală şi Apostolică, a unicei Biserici din lume. Vom rămâne prin harul lui Dumnezeu ortodocşi stând bine întru adevăr şi, dacă Domnul va îngădui, şi viaţa noastră o vom da pentru Ortodoxie. Închei cu cântecul Ortodoxiei al Sfântului monah Iosif Vriennios: „Nu ne vom lepăda de tine, iubită Ortodoxie, nu vom minţi faţă de tine, cinstire predanisită nouă de Părinţi. Întru tine ne-am născut şi întru tine trăim şi întru tine vom adormi. Iar dacă vremea o va cere şi de mii de ori vom muri pentru tine".

Cu călduroase rugăciuni,Mitropolitul Cosma de Etolia şi Akarnania


(traducere din neogreacă de ieromonahul Fotie; sursa: http://thriskeftika.blogspot.com/2009/09/blog-post_15.html )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu