17.09.2009

Scopul simpozioanelor intercreştine este descoperirea convergenţelor" între catolici şi ortodocşi

Salutul Papei Benedict către simpozionul care a avut loc la Roma pentru Sfântul Augustin este un text scurt care descoperă clar persistenţa catolică în erezie şi propunerile papale pentru tipul de unire între ortodocşi şi catolici pe care îl promovează catolicii. Papa se referă la „puncte comune ale spiritualităţii...între ortodocşi şi catolici" şi pentru încă o dată vorbeşte de „Biserici". Este ciudată referinţa sa la pomenirea Apostolilor Petru şi Pavel, despre care spune că „constituie un nucleu puternic pentru o stimulare dinamică în vederea înaintării spre deplina comuniune"! Mai departe cataloghează teologia ortodoxă „drept mai degrabă problematică" în privinţa gândirii Sfântului Augustin. Apără deviaţiile lui Augustin de la teologia patristică (deviaţii care mai târziu i-au condus pe catolici chiar şi la învăţături eretice) şi îşi întoarce săgeţile împotriva teologilor ortodocşi. Vorbeşte despre „tradiţii creştine din Răsărit şi din Apus" şi cheamă la cunoaşterea „bogăţiilor dogmatice şi spirituale" „pentru promovarea unei mai bune preţuiri reciproce între toţi creştinii". Papa uită însă că diferenţele de conţinut „dogmatic şi spiritual" sunt cele care i-au dus pe latini (catolici) departe de Adevărul Bisericii celei Una, Sfinte şi Ortodoxe. Însă punctul cel mai critic în salutul papei se află în ultimul paragraf unde subliniază: „Din aceste motive exprim calde urări simpozionului dumneavoastră, ca să fie aducător de roade, pe deplin eficace în descoperirea convergenţelor didactice şi spirituale, util zidirii în comun a Cetăţii lui Dumnezeu, unde copiii ei să poată trăi în pacea şi în iubirea frăţească, care se vor temelui pe adevărul credinţei comune". Aşadar scopul simpozioanelor şi al dialogurilor este „descoperirea convergenţelor" ca să se zidească „Cetatea lui Dumnezeu" unde vor trăi toţi „în pace şi iubire frăţească". Nu, nu, ereticule papă! Anumite convergenţe tematice parţiale nu duc la comuniunea dintre ortodocşi şi catolici. Nu este nevoie să descoperim convergenţe, ci să vă corectaţi deviaţiile voastre de la dreapta credinţă şi vieţuire. Calea de corectare a deviaţiilor voastre este întoarcerea voastră întru pocăinţă la Biserica Ortodoxă prin proclamarea kakodoxiilor (relelor-slăviri) voastre atât de eretice (Filioque, primat, infailibilitate şi atâtea altele). Despre care „adevăr al credinţei comune" vorbeşte ereticul papă care blasfemiază pe Sfântul Duh prin erezia Filioque şi rămâne prins în capcana demonicului primat şi a infailibilităţii? Dacă într-adevăr catolicii doresc unirea, să părăsească tentativa de a descoperi „convergenţe" cu ortodocşii şi să îşi corecteze „deviaţiile" lor eretice de la dreapta credinţă. Iar ecumeniştii să înveţe din persistenţa catolică în erezie şi să nu se grăbească la rugăciuni în comun şi la planuri de unire cu catolicii.
(traducere din neogreacă de ieromonahul Fotie după http://thriskeftika.blogspot.com/2009/09/blog-post_322.html )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu