09.09.2009

Sfântul Noul Mucenic Nicolae, preotul din Polonia

Sfântul Sfinţit Mucenic Nicolae s-a născut în 1907 în satul Cotlatsov, judeţul Zitomir, într-o familie cu mulţi copii pe nume Holts. După al doilea Război Mondial s-a mutat împreună cu părinţii săi în oraşul istoric Vladimir, regiunea Volânia. A simţit chemare către preoţie şi a studiat teologia în anii 30 în Bulgaria. După terminarea studiilor s-a căsătorit, iar în 1935 a fost hirotonit preot. Ca nou hirotonit, a fost trimis ca ajutor de preot slujitor în parohia satului Babitse, dar locuia în satul Ombsa, judeţul Bilgorae. În anii slujirii sale preoţeşti o ducea foarte greu pentru că nu era repartizat, trăind din milosteniile credincioşilor. În acelaşi timp conducerea catolică a Poloniei încerca să limiteze activitatea sa pastorală şi-i propunea în mod viclean diferite oferte înşelătoare, şi chiar să-şi schimbe credinţa pentru a se face catolic. Din 1937 până la începutul Războiului, din cauza diferitelor dificultăţi şi restricţii, a slujit ca preot în parohiile din satele Dlugose şi Cohilno din eparhia Volânia. În timpul războiului a plecat în parohia din satul Novosiulki, judeţul Tomasuf, eparhia Helm. Atunci, în acea perioadă de frică şi de groază, a ajutat şi a salvat viaţa multor ortodocşi şi neortodocşi, săvârşindu-şi lucrarea pastorală cu devotament, dar fără a-şi lua în calcul propria viaţă. În 1944, după retragerea armatelor germane, s-a intensificat activitatea polonezilor catolici rebeli împotriva ortodocşilor. Atunci, Părintele Nicolae, împreună cu un grup de credincioşi din parohia de mai sus, în luna aprilie, a fost martirizat, pentru că nu s-a supus propunerilor catolicilor, care, năvălind în biserică în timpul în care el săvârşea Taina Botezului l-au scos afară cu violenţă pe el şi pe toţi cei care erau de faţă şi după ce i-au chinuit în multe feluri, i-au ucis pe toţi. Sfântul Sfinţit Mucenic Nicolae a fost îngropat în locul în care în 1938, conducerea catolică a dărâmat la pământ Biserica parohială existentă. Comisia Bisericească Specială nu a găsit moaştele sale, nici mormântul său, pentru că romano-catolicii au transformat întreg locul acela într-un teren arabil.

MEGALINARII, glasul 8:(după podobiile mărimurilor greceşti)
Bucură-te, stea a Poloniei,Sfinte Nicolae, Mucenice mult răbdător,Care pătimit-ai pentru Ortodoxie,Veşmântul preoţiei cu sânge-mpodobind!
Bucură-te mare apărătorAl Dreptei Credinţe şi păstor bun şi trezvitor!Sfinte Nicolae, cu credincioşii tăi fii,Care-au murit cu tine, roagă-te pentru noi!
(sursa: http://www.impantokratoros.gr/0004B4AE.el.aspx traducere: monahul Leontie)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu