20.04.2010

Sfânta Mănăstire Zografu din Sfântul Munte - Epistola de semnare a Mărturisirii de Credinţă

Sfânta Mănăstire Zografu,
Sfântul Munte Athos

Către Sinaxa clericilor şi monahilor ortodocşi din Tesalonic

În Sfânta Mănăstire Zografu, 30.03.2010

Cinstiţi şi iubiţi în Hristos Părinţi şi fraţi,

Prin prezenta noastră scrisoare mănăstirească, întărită cu pecetea şi semnătura noastră, ne exprimăm călduroasele mulţumiri pentru „Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului", pe care aţi trimis-o Sfintei noastre Mănăstiri.

Mărturisim că obştea Mănăstirii noastre împărtăşeşte deopotrivă îndreptăţita Voastră nelinişte pentru cultivarea şi răspândirea sistematică a ecumenismului. De aceea, încheind cu multă dragoste în Domnul, semnăm această Mărturisire cu simţăminte de responsabilitate.

Egumenul Sfintei Mănăstiri Zografu,
Arhim. Ambrozie şi fraţii în Hristos, cei dimpreună cu mine.

(traducere: I.F., sursa: http://impantokratoros.gr/ieramonhzwgrafou-omologipistews.el.aspx)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu