03.07.2010

Cel mai fericit om de pe pamant


Cel mai fericit om de pe pământ…

Eşti fericit când o floare îţi umple cămara sufletului cu parfumul său dulce, purtat în adierea diafană a vântului…Eşti fericit când un fluture îţi dă târcoale cu fabuloasele sale aripi pitoreşti…
Zâmbeşti la apusul soarelui care-ţi pătrunde calm în inimă…Te bucuri când oranjul mirific îţi cuprinde întreaga fiinţă dând naştere unor sentimente nobile necontenite…
Dar ce te face cu adevărat fericit?


În tinereţe ne întrebăm deseori care este aşa-zisa ,,reţetă” a adevăratei fericiri. Cum poţi deveni peste noapte cel mai fericit om de pe pământ, cum poţi scăpa definitiv de grijile acestei vieţi cu uşurinţă. Maşina, bijuteriile, vila şi toate avuţiile care ne atrag în această lume, aduc oare adevărata fericire?

Dacă îţi doreşti să fii fericit, nu căuta fericirea în lumea aceasta. Fericirea adevărată nu se naşte din lucrurile lumeşti, din cele trecătoare , vremelnice şi de scurtă durată. Ea se revarsă în sufletul tău dintr-un izvor veşnic nesecat al bucuriei ; un izvor din care permanent ţâşnesc adevăratele sentimente curate şi nepieritoare. O mie de cuvinte nu sunt de ajuns pentru a descrie fericirea. Nu trebuie să o chemi, nici să o ceri sau să o cauţi. Ea te caută pe tine, ea doreşte să sălăşluiască în interiorul tău. Nu un cadou te face fericit, fericirea însăşi este un dar trimis de Dumnezeu în sufletul tău. Vrei să ştii cine este cel mai fericit om de pe pământ? Poate crezi că cel mai recunoscut star, sau cel mai celebru cântăreţ de hip-hop, dar iată că nu ai ghicit. Cel mai fericit om de pe pământ este omul care se împărtăşeşte cu Hristos; omul care se împărtăşeşte cu însăşi nemurirea, omul care gustă din bucuria cea veşnică a mântuirii. Şi o dată ce a gustat, nu se mai poate desprinde de dulceaţa Harului aflată în Sfintele Taine. Ştiu pe cineva care de fiecare dată după Sfânta Împărtăşanie plângea de fericire. Ce poate fi mai minunat decât să verşi lacrimi din fericire? Lacrimi pentru Sângele care tocmai S-a vărsat pentru tine…lacrimi pentru Trupul care a fost răstignit pe Cruce pentru tine … Lacrimi curate asemenea unor mărgăritare pe care Domnul nu le va trece nicicând cu vederea.
Omul unit cu Hristos ştie să biruiască orice întristare şi se bucură de fiecare încercare trimisă de Dumnezeu. De ce spun ,,unit” cu Hristos? Pentru că unirea omului cu Hristos se poate realiza doar în Biserică prin Sfânta Împărtăşanie, prin Trupul şi Sângele Mântuitorului. Aici ţi se descoperă adevărata fericire, adevărata bucurie care nu poate fi găsită în această lume. Biserică Domnului este Împărăţia adevăratei Bucurii. O bucurie veşnică ce nu poate fi descrisă în cuvinte. Fiind împărtăşit cu Hristos, te poţi considera si tu cel mai fericit om de pe pământ. Să crezi că din Sfintele Taine vei dobândi Viaţa Veşnică, să te încrezi în mâinile Domnului ştiind că acolo se găseşte adevărata fericire.

Ferice de omul care se teme de Domnul (Psalm 112) si care are ca hrană Trupul si Sangele Lui!
Caci numai ,,Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”…
Georgiana

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu