01.07.2010

Mesaj de felicitare catre Mitropolitul Athanasie de Lemesou


CHINOVIA CUVIOSULUI NICODIM AGHIORITULDIN GOUMENISSA (GRECIA):
MESAJ DE FELICITARECĂTRE MITROPOLITUL ATANASIE DE LEMESOU
Sfânta ChinovieCUVIOSUL NICODIMPentalofos613 00 GoumenissaNr. prot.: 232 În Pentalofos,Lunea Sfântului Duh,24 mai 2010
Înaltpreasfinţitului Mitropolit de Lemesou AtanasieSfântul Andrei nr. 306Τ.Θ. 560913304 Lemesos - Cipru
Înaltpreasfinţite Părinte, Vă cerem sfintele rugăciuni şi arhiereştile binecuvântări ale Înaltpreasfinţiei Voastre.
Cu bucurie mare ne-am bucurat foarte după ce am citit interviul Înaltpreasfinţiei Voastre publicat pe internet în ziarul «Φιλελεύθερος». Am slăvit pe Dumnezeu pentru buna şi frumoasa mărturisire pe care aţi dat-o cu îndrăzneală şi înţelepciune. Veselitu-s-a duhul nostru, văzând în Înaltpreasfinţia Voastră cum un episcop ortodox se ridică la înălţimea circumstanţelor, rupe tăcerea şi-şi susţine turma cea necăjită şi scandalizată în credinţa ei strămoşească. În sfârşit, un glas ortodox al unui episcop ortodox! Şi desigur, respirând mireasma pustiei athonite.
Sfinţitu-s-a gura Înaltpreasfinţiei Voastre prin această bună şi frumoasă mărturisire. Odihnit-aţi mulţimile călugărilor şi ale credincioşilor, care suferă văzând repetatele atacuri umilitoare pe preacuratul Trup al Domnului, Biserica de Dumnezeu întemeiată. Întărit-aţi în inima turmei care este cu adevărat credinţa Părinţilor ei şi aţi îndepărtat cu bărbăţie pâcla ereziei.
Dar în mod deosebit aţi ales ca interviul să fie dat la pomenirea celor 13 cuvioşi mucenici din Kadara, care au fost martirizaţi de către latini (romano-catolici), iar interviul acesta s-a publicat în ziua Cincizecimii. Într-adevăr, o nouă Cincizecime am trăit!!! Duhul Sfânt V-a mişcat pe Înaltpreasfinţia Voastră spre buna mărturisire şi ne-a răcorit pe noi, cei ce am citit preadulcele cuvinte ale Înaltpreasfinţiei Voastre, cu roua Harului Său. O oază în pustia absenţei mărturisirii ortodoxe la nivelul forurilor internaţionale.
Vă mulţumim călduros şi ne rugăm ca Duhul Sfânt să vă sprijine şi să vă întărească şi pe mai departe în articularea cuvântului mărturisitor, oriunde şi oricând e nevoie.
Cerându-Vă rugăciunile, noi, toţi fraţii Sfintei Chinovii, sărutăm cinstita dreaptă a Înaltpreasfinţiei Voastre.
Stareţ,Arhimandritul Hrisostomosşi fraţii mei în Hristos

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu