25.06.2011

Rugaciune catre Ingerul Pazitor

O, Sfinte Îngere, păzitorule al sufletului meu, cel ce ai fost dăruit mie de la Sfântul Botez ca armă nebiruită împotriva vrăjmaşilor mei nevăzuţi, ia aminte la glasul rugăciunii mele, a celui împovărat de multe păcate cumplite. Cu mintea străluceşti necontenit, fiind luminat de raza Înţelepciunii şi te îndulceşti pururea de tămâia laudelor dumnezeieşti, însă în fiecare zi suspini şi te întristezi văzându-mă pe mine necinstit de patimile cele de ocară care îmi strică sufletul. Totdeauna gândul meu îl luminezi ca să fac cele dumnezeieşti, dar, eu ticălosul, având urechile inimii înfundate de gândurile patimilor greu desluşesc cele cereşti. De nepriceperea şi de prostia mea cea multă fiindu-ţi milă, îndreptează-mă la calea mântuirii. Casa sufletului meu este pururea bântuită de păcate şi mă aflu pe mine totdeauna slujitor al faptelor răutăţii. Deci, roagă-L pe Hristos, Cel Ce Însuşi din milostivire şi iubire de oameni m-a zidit cu mâna Sa, iarăşi să înnoiască casa sufletului meu, cea stricată de focul patimilor mele. Alungă dinaintea feţei sufletului meu pe vrăjmaşul cel ce caută să mă abată de pe calea mântuirii şi luminează ochii inimii mele ca să văd pe Mântuitorul Hristos-Cuvântul vieţii- zugrăvit în icoana cuvintelor rugăciunii.
Cu ploaia gândurilor smerite stinge focul mândriei aprins de vrăjmaş şi pe cărările răbdării îndreptează paşii mei, ce pururea alunecă în noroiul mâniei. Săgeţile cuvintelor de răutate slobozite din turnul inimii mele le nimiceşte, îmblânzind pornirile patimilor mele cu vederea milostivirii dumnezeieşti. Opreşte gândurile de osândire a aproapelui cu arătatea priveliştii neputinţelor mele şi seminţele gândurilor aruncate în pământul inimii mele le stropeşte cu apa milostivirii, ca să răsară florile cuvintelor de iubire faţă de oameni. Spre izvorul rugăciunii îndreptează-mă pe mine, cel ce sunt covârşit de arşiţa grijilor lumeşti şi uit de Dumnezeu, pururea cufundându-mă eu în adâncul patimilor.
Cu aripile iubirii tale de oameni acoperă-mă şi pe mine şi în zborul rugăciunii tale du la tronul ceresc şi picăturile gândurilor mele smerite, ca să iau iertare de mulţimea păcatelor şi bogăţia milei dumnezeieşti. Zdrobeşte cursele vrăjmaşilor mei nevăzuţi şi gândul meu îl povăţuieşte pe cărările poruncilor dumnezeieşti, ca să cuget neîncetat la legile mântuitoare şi să aflu şi eu împreună cu toţi Sfinţii limanul odihnei cereşti. Din toate primejdiile mă izbăveşte şi în ceasul necazurilor întăreşte mintea mea cu gânduri de răbdare, ca să trec cu bine noaptea cea scurtă a acestei vieţi şi să ajung la lumina zilei nesfârşite.
Mâinile mele le îndreptează la rugăciune şi cu insuflarea cuvintelor umilinţei smulge din pământul inimii mele gândurile patimilor mele. Cu picăturile de gând ale iubirii înviază inima mea omorâtă de răutate şi îndreptează paşii mei pe cărările înţelepciunii.
Taie mrejele ispitelor cu sabia de foc a rugăciunii tale şi învaţă-mă pe mine, cel nepriceput, meşteşugul laudelor dumnezeieşti, ca unul ce neîncetat priveşti Faţa Prealuminată a Treimii şi eşti totdeauna pregătit spre plinirea voilor dumnezeieşti. Roagă-Te Născătoarei de Dumnezeu şi tuturor Sfiniţilor să mijlocească împreună la Mântuitorul Hristos ca să-mi dea mie slobozire din pământul patimilor, ca astfel să săltez cu picior vesel al sufletului şi să cânt împreună cu cetele îngereşti: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Cel Ce ridici din adâncul stricăciunii pe cei robiţi de patimi şi înfrumuseţezi toată făptura, chiar şi pe cei nevrednici, cu cununa darurilor Tale !


CANONUL DE RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR AL VIEŢII OMULUI se găseşte la : http://www.comorinemuritoare.ro/biblioteca/Rugaciuni/?p=27

Un comentariu: