09.10.2011

Icoana facatoare de minuni de la Biserica Mihai Voda din Bucuresti

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI HODIGHITRIA
("Îndrumatoarea") de la Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti


Una dintre icoanele făcătoare de minuni din Bucureşti, este icoana Maicii
Domnului de la Mănăstirea Mihai Vodă. Ctitorie a Marelui Voievod Mihai
Viteazul, mănăstirea fost ridicată la sfârşitul secolului al XVI-lea în urma
unei făgăduinţe facută Sfântului Nicolae.

Din consemnările cronicarului muntean Radu Popescu şi ale cronicarului
maghiar Szamosközy Istvan aflăm că, pe vremea când Mihai era Ban al
Craiovei, fiind condamnat la moarte de către Alexandru Vodă cel Rău, în drum
spre locul execuţiei, a cerut voie gărzilor să intre să se închine în
Biserica Albă-Postăvari (demolata în timpul regimului comunist). Aici s-a
rugat în faţa icoanei Sfântului Nicolae, căruia i-a făgăduit că-i va înălţa
o mănăstire în apropiere, dacă îl scapă de la moarte. Rugăciunea i-a fost
ascultată şi, ajuns la locul execuţiei, călăul, speriat de chipul măreţ al
Banului Craiovei, a aruncat securea spunând ca nu poate sa-l omoare pe acest
om. Scăpând de la moarte, Mihai şi-a ţinut făgăduiala şi a ridicat
Mănăstirea cu hramul Sfântului Nicolae, cunoscută sub numele de Mănăstirea
Mihai Vodă, bijuterie arhitectonica, în prezent monument UNESCO.

În timpul regimului comunist, biserica a scăpat miraculos de buldozere. Se
spune că în preziua demolarii, Ceauşescu ar fi avut un vis cumplit, ce l-a
determinat să renunţe la demolare şi să accepte soluţia translatării.
Astfel, biserica a fost translatată 289 m din Dealul Spirii (Dealul Uranus)
în spatele clădirilor ce mărginesc Splaiul Independenţei, pe strada
Sapienţei, după care a fost închisa şi nu s-a mai slujit în ea până în anul
1994. Pe placa din curtea bisericii sunt înscrise următoarele cuvinte:

"Acest străvechi lăcaş ce strălucea odinioară pe Dealul Uranus, fiind cea
mai frumoasă cetate medievală a scăpat de vitregiile vremurilor din urmă
fiind strămutată în anul 1985 în strada Sapienţei. Din mila lui Dumnezeu,
Biserica a fost redeschisă în anii de arhipăstorire a P.S. Teoctist Patriarh
al BOR, sfinţită şi predată cultului la 17 aprilie 1994 de către P.S.
Teodosie Snagoveanul şi încredinţată P.S. Preot Adrian Beldianu".

Din relatările părintelui paroh Adrian Beldianu aflăm că a doua zi după
sfinţirea bisericii, doamnele venite pentru curăţenie au constatat că Icoana
Maicii Domnului, pictată pe un fond albastru deschis, crăpata pe mijloc şi
deteriorată, este fierbinte şi nu poate fi scoasa din lada în care se afla.
Iniţial, părintele a crezut că Icoana s-a înfierbântat din cauza unor
posibile lumânări aprinse în faţa ei, dar în biserică nu ardeau lumânări şi
atunci părintele cu bucurie amestecată cu teama sfânta a constatat că este
vorba de o minune. Văzând starea Icoanei, s-a gândit că Maica Domnului îl
îndeamnă pe această cale să o restaureze.

În timpul lucrării de restaurare, realizată de una dintre cele mai cunoscute
restauratoare, specialistă în icoane cantacuzine, Irina Predescu, a ieşit la
iveală inscripţia cu numele Icoanei, Odighitria, însemnul donaţiei făcute de
monahul Ioan din Rusicon (Muntele Sfânt), anul 1666 şi semnătura acestuia.
Odighitria (Hodighitria) înseamnă "cea care te povăţuieşte şi care te
întâmpina", "te previne înainte de necazuri". Icoana era un dar pentru Mihai
Viteazul, insa a ajuns la Bucureşti la mult timp după moartea voievodului.

Părintele paroh dându-şi seama nu numai de valoarea istorica a Icoanei, cât
şi de valoarea duhovnicească, a apelat la studenţii din Salonic cu
rugămintea de a-i căuta istoricul şi Slujba Icoanei.

Până să primească răspuns, atât părintele, cât şi credincioşii au constatat
cum Icoana începe să li se descopere în mod miraculos, la praznicile
Sfinţiei Sale, îşi schimbă faţă, se îmbujorează, adunând sau desfăcând
sfânta gură. În momentele de cumpănă din timpul lucrărilor de restaurare a
Bisericii Mihai Vodă, Icoana se întrista sau se lumina.

A urmat apoi cea mai mare minune trăită de o credincioasă, care din cauza
unei intervenţii chirurgicale a fost anunţată de doctori că nu va avea
copii. Zdrobită de veste, s-a lăsat convinsă de o prietena să vină la
biserica. Părintele a sfătuit-o şi i-a dat canon să săvârşească neîntrerupt,
timp de 40 de zile, Paraclisul Icoanei Maicii Domnului, iar la sfarşit
Acatistul Bunei Vestiri. Nu după mult timp, femeia l-a anunţat pe părinte ca
va avea un prunc. S-a născut o fetiţă sănătoasa şi frumoasă, primul copil
închinat Maicii Domnului Odighitria. Au urmat şi alte asemenea minuni,
tineri care s-au căsătorit, bolnavi care primeau alinare şi vindecare.

Mai târziu, părintele paroh a primit Slujba şi istoricul Icoanei Maicii
Domnului Odighitria din Mănăstirea Xenofon din Sfântul Munte Athos. Citind
istoricul, părintele a constatat că toate minunile săvârşite în biserica
Mănăstirii Mihai Vodă sunt aceleaşi cu cele ale Icoanei surori. A mai aflat
un lucru nou că Icoana are şi darul izbăvirii de cancer. Părintele mai spune
în "Cuvânt înainte" la "Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu", tipărită cu binecuvântarea PS Părinte Galaction, Episcopul
Alexandriei şi Teleormanului:

"Apoi am desluşit ceea ce eu duhovniceşte intuisem deja, ca Paraclisul
Icoanei se citeşte întotdeauna urmat de Acatistul Bunei Vestiri; Maica
Domnului m-a luminat.

Maica Domnului să ne binecuvânteze şi să ne învrednicească să fim
neobosiţi închinători şi slujitori ai acestei Sfinte Icoane Povăţuitoare, ce
se prăznuieşte cu sărbătoare în fiecare an, la 21 ianuarie (stil nou)."


Rugăciunea este cel mai bun dar pe care-l putem primi gratis. Nu e cu nici o plată, dar aduce o mare răsplată.
În momentele dificile caută-L pe Dumnezeu !
În momentele de linişte adoră-L pe Dumnezeu !
În momentele dureroase ai încredere în Dumnezeu !
În toate momentele mulţumeşte-I lui Dumnezeu !
Cu multa dragoste pentru tine.
Pe cat de repede a venit, pe atât de repede trebuie sa se duca. Fecioara
care ia problemele. Când ajunge la tine trebuie să şi plece mai departe.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu