21.05.2012

Mitropolitul Serafim de Pireu - se incearca reducerea mea la tacere

Ascultând de mântuitorul cuvânt al Domnului întrupat, că mădularele Trupului Său trebuie să fie sare a pământului şi lumină a lumii, iar vieţuirea lor să demonstreze zi de zi armonia acestei vieţuiri cu adevărul evanghelic, ca „o cetate ce stă deasupra muntelui” (Matei 5:13-14), sunt dator ca păstor al Bisericii să aduc la cunoştinţă cele despre mine celor slujiţi de către nevrednicia mea.

După cum în urmă cu puţin timp, aşa-numitele asociaţii „homoerotice” m-au denunţat penal pentru – chipurile – injurie la adresa lor, deoarece predic împotriva păcatului de moarte al homosexualităţii, care desparte de veşnicul Dumnezeu şi contravine fiziologiei şi psihologiei umane, încercând răsturnarea ontologiei umane, dar cu ajutorul domnului Panaghiotis Dimitras, reprezentantul Observatorului grec al Acordurilor de la Helsinki, al unei Organizaţii Nonguvernamentale (ONG), am fost declarat nevinovat în mod definitiv prin Decizia cu numărul 455/2011 a Judecătorului Curţii de Apel din Atena, în acelaşi fel şi din nou, mai sus amintita Organizaţie Nonguvernamentală – cu concursul domnului editor Moris Hadzi al periodicului „Krisara”, care se ocupă cu teme ale evreismului, şi al domnului Abdulhalim Dede, care se autodefineşte în Elada – încălcând Tratatul de la Lozanis, care nu recunoaşte o minoritate turcă, deoarece nu există – drept reprezentant al ,,Mişcării minoritare turceşti pentru drepturile omului”, mă reclamă înaintea justiţiei penale pentru – chipurile – încălcarea articolelor 1 şi 2 din Legea 927 / 1979 – ,,despre pedepsirea faptelor sau acţiunilor, ce au ca scop discriminările rasiale” în legătură cu hotărârea cadru 2008/913/ΔΣΥ/28.11.2008 a Consiliului European pentru tezele mele date publicităţii referitoare la sionismul internaţional şi la islam, răstălmăcind cu totul eronat dispoziţiile Legilor, pe care le invocă, că niciodată cuvântul meu nu a îndemnat la provocarea discriminării, a urii sau violenţei împotriva persoanelor, ci a demonstrat că am ca datorie a responsabilităţii mele episcopale, adevărul lucrurilor exprimând în mod liber, aşa cum se consfinţeşte în Constituţia ţării, părerea mea personală.

Desigur, folosesc declaraţii deformate asupra tezelor mele a reprezentantului guvernamental pe atunci – domnul Petaloti, a preşedintelui Mobilizării Democratice [ΔΗΣΥ - Δημοκρατικός Συναγερμός] – doamna Dora Bakoiani, a Mitropolitului Ignatie de Dimitriada, a Sfintei Arhiepiscopii a Americii, a preşedintelui AHEPA [un Spital Universitar General din Tesalonic – n.tr.], d-l Nikolaos Karakostas, a Consiliului israelian central al Eladei, a Mitropolitului Franţei kyr Emanuel, a domnului Stavros Zumpulakis, editorul ,,Noii Vetre” etc.

Reclamanţii smereniei mele desconsideră prin plângerile lor că ne aflăm într-o ţară democratică şi liberă, în care libertatea expresiei constituie un drept dobândit constituţional al omului şi, prin urmare, dacă nu sunt de acord cu tezele mele, au posibilitatea să le atace sau să se poziţioneze împotriva lor în mod public.

Am postat pe internet studiul meu comparativ despre creştinism şi islam, unde demonstrez foarte clar că islamul este o religie inventată de oameni şi că nu are origine în Dumnezeiasca Revelaţie, aşa cum se întâmplă în cazul Creştinismului, dar niciun reprezentant al islamului nu a cutezat să o combată.

La fel, am demonstrat public cu argumente incontestabile din Vechiul Testament şi din Profeţi, adresându-mă fostului rabin al Tesalonicului, d-l Frizin, că Fiul şi Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este singurul şi adevăratul Mesia şi că cel aşteptat de iudaism va fi groaznicul Antihrist.

Şi din nou, niciunul nu a încercat să combată textul meu. Ori a încerca reducerea mea la tăcere prin denunţări neîntemeiate, învechite şi şi mincinoase este pur un efort zadarnic.

Cu smerenie şi iubire frăţească recomand prigonitorilor mei să se pocăiască sincer, să-L primească pe singurul Mântuitor şi Izbăvitor, Domnul Iisus Hristos, deoarece altfel vor pierde şi această viaţă, tiranizaţi de idoli lumeşti şi mincinoşi şi ceea ce este cel mai îngrozitor continuarea ei veşnică, neclintită şi nesfârşită.


 † Mitropolitul Serafim de Pireu
Sursa: romfea.gr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu